BISHOP DR. GERTRUDE RWAKATARE KUGAWA DAFTARI NA KALAMU ZILIZOOMBEWA KWA WANAFUNZI JUMAPILI HII YA MWAKA WA KUKUMBUKWA NA BWANA 2017