KWAYA, NJIA YA BWANA NI KIMBILIO LAKE MTU MKAMILIFU, BALI NI UHARIBIFU KWA WATENDA MAOVU