UJUMBE WA KUINUA IAMANI YAKO, USOME NA UUFANYIE KAZI