TB JOSHUA IMAGES WI MSG

FLORA MBASHA BIDHAA1

FLORA MBASHA BIDHAA 2

FLORA MBASHA BIDHAA 3

WATCH EMMANUEL TV LIVE

AFRICAN CRYING

AFRICAN CRYING

RUMAFRICA CONTACTS

Wednesday, May 27, 2015

KANISA LA EFATHA MWENGE DAR ES SALAAM: NABII NA MTUME JOSEPHATE MWINGIRA AKIFUNDISHA ROHO WA UWEZA


Rumafrica kwa Neema na Rehema za Mungu ilibahatika tena kuingia katika nyumba ya Bwana wetu Yesu Kristo katika kanisa la EFATHA mwenge kwa Nabii na Mtume Josephate Mwingira siku ya Jumapili 24/05/2015 ibada ya pili inayoanza saa 4:00 asubuhi na kumalizika saa 7:00 mchana. Nabii na Mtume Josephate Mwingira aliweza kutufundisha juu ya “Roho wa Uweza” Somo hili limenibariki sana na ndio maana nikaona ni vizuri nikushirikishe na wewe ili uweze kujifunza kitu kutoka kwa Mtumishi wa Mungu.


Nabii na Mtume Josephate Mwingira

ROHO WA UWEZA
Ndiye Roho atendaye furaha katika maisha yetu, mtu wa Mungu lazima awe na nguvu ya Mungu. (Zakaria.6:1). Ukisoma kitabu cha Zakaria, kulikuwa na farasi weusi, wekundu, weupe na wakijivu, kupitia hao farasi wanne tunajifunza kuwa kuna makundi manne yatuonyeshayo uwezo wa Mungu. Kulikuwa pia na magari ya vita manne, yenye farasi weusi,  weupe, wekundu, na wakijivu, walioenda Mashariki, Kaskazini Kusini na Duniani kote. Wale walioenda kaskazini walituliza moyo wa Mungu, magari hayo yalikuwa yanatoka katika vilima viwili.
Tusome Efeso 3:4, katika kitabu hiki tunaona magari yalitoka mbele za Mungu na kwenda duniani kote.
Pia tunajifunza kuwa kulikuwa na milima na Milima hiyo ni milima ya shaba. Tunajifunza mashuleni kuwa shaba haivunjiki bali hujikunja kwahiyo kama watu wa Mungu tunatakiwa kuwa kama shaba ambao iko imara na haikubali kuvunjika hata kama inapita katika misukosuko. Biblia inatupa mwangaza na ndio maana Agano la kale na Agano jipya litatudumu milele na lilikuwa likilenga maswala ya kitume na kinabii, kwahiyo Biblia ni nguzo la muhimili wetu wa Kikristo. Tunahitaji kusoma Neno la Mungu na kusoma vitabu mbalimbali kwaajili ya kujua mambo mengi ya Mungu.
TUONE MAANA ZA HAWA FARASI WANAOZUNGUMZIWA KATIKA KITABU CHA ZAKARIA
FARASI WEKUNDU: Farasi hawa wanazungumnzia ukombozi, damu itakayo kuokoa na kukutakasa.
FARASI WEUPE: Maana yake ni utakatifu
FARASI WEUSI: Maana yake ni uovu
FARASI WA KIJIVU: Maana yake ni msumari aliyopigiwa Yesu Kristo msalabani.
Farasi wanne wanabeba ujumbe mzima wa kile kilichotendeka, farasi wanne hao ni pepo wanne wa mbinguni.

TUONE MAANA YA PANDE NNE ZILIZOZUNGUMZIWA KATIKA KITABU CHA ZAKARIA
Upande wa kaskazini: Maana yake ni moyo wa mwanadamu. Yesu alibeba uovu wetu na kwenda nao msalabani ili kila amwaminiye asipotee ili apate wokovu na ndio maana tunaona farasi weupe wanamfuata. Yesu alibeba maovu yetu na akafa msalabani. Upande huu unaleta maajabu mengi sana.
Upande wa kusini: (Farasi wa kijivu). Yesu alisulubiwa kusini mwa Yerusalemu, na baada ya hapo wakampigilia msalabani. Na hayo yote Yesu alikubali ili wewe na mimi tupate kuokolewa. Huu ni upenda wa ajabu sana, hakuna mwanadamu aliyewahi kufanya haya yote aliyofanya Yesu ya kukubali kusulubiwa kwaajili ya kuokoa mioyo ya watu. Lengo zima la kuteseka ni kukuweka wewe huru na kufurahia maisha yako ya duniani na siku ile ya kufa kwako ukafurahie maisha ya mbinguni.

Dunia yote:
Tendo la kumwaga damu lilisababisha dunia kumpenda Kristo, na sisi tukasamehewa maovu yetu, ka kupigwa kwake sisi tumeokolewa. Hapa ndipo ilipo nguvu ya Neno la Mungu. Tusome Ezekieli 47: Tunashuhudia sasa kuwa Yesu Kristo anajulikana duniani kote iwe mijini au vijijini jina la Yesu limetapakaa na kutamkwa vinywani mwa watu. Hata kama kuna watu wanampiga huyu Bwana Yesu lakini bado wanatambua kuwa kuna mtumishi wa Mungu aliweza kukubali kufa na hatimaye kufuka ambaye ni Yesu Kristo.
Upande wa Mashariki: Maji yaliyotokea ubavuni mwa Yesu na hayo maji mtu  anayesogelea anapata uponyaji. Na ndio maana mtu akiombewa Mungu anafanya uponyaji ndani ya mtu Yule amabaye naumwa. Kwahiyo maji ni uzima wetu.
Roho wa Uweza ni lugha ya mafumbo na huyo Roho wa Uweza amejificha sana, na kumtafuta inahitaji mtu aliyempenda Mungu, na kufanya kwa bidii kumtafuta Mungu. Tunaweza kufananisha na pesa, unapokuwa na pesa unaificha sana mfukoni mwako au ndani ya nyumba yako kwasababu kuipata fedha kunahitaji akili nyingi na juhudi zako.
MAMBO YANATOWEZA KUTOKEA BAADA YA KUPOKEA WOKOVU
Ukisoma kitabu cha Yohana 1:12
, ulipokubali kumpokea Kristo na kufanya toba na kusema Yesu utamtumikia, unakuwa farasi wa Yesu na  yeye anakupenda. (Mathayo 11), Bwana anasema jitie nira, kwa hiyo farasi ukimtia nira maana unataka kumpanda na kumuongoza unakotaka kwenda. Na sisi tumefanyika farasi wa Yesu na dio maana tunaongozwa na Yeye na anatulisha na kutufisha kama vile farasi akishatumika anahitaji kula na kuvaa kwasababu ametii na amefanya kile ulichokuwa unataka afanye.
Roho ya uweza inafanya maajabu kwa mtu, wokovu ni Roho ambayo inatembea katika Roho wa uweza, na husababisha watu kuitwa wana wa Mungu.
Ukisoma katika kitabu cha Luka 6:19, Roho wa Uweza anapoingia ndani ya mtu unamfanya kuwa mtoto wa Mungu. Roho wa uweza amegawanyika katika makundi manne ambayo ni Toba, Maombi, Maji na  unafikia wakati wa kuchambua neno na kuhubiria watu.

Roho wa uwezo (Wafilipi 4:13): Uukifika hatua hii anakuwezesha kufanya mambo yote. Wewe mwanamke kama kuna wakaka walikuwa wanakukataa na kukukimbia, sasa utaona wakaka wanajikanyaga wakitaka kukuoa. Kumbuka mwanamke ni zawadi na ndio maana mwanaume anakaa na kuomba mwanamke wa kumuoa.
Mungu anaangalia wokovu wako, kwasababu Roho ya uweza ipo ndani yako, usivuke nafasi ya Mungu kwa kufanya mambo yako bila ya kumtanguliza Mungu. Mungu anasema pasipo yeye hakuna lililofanyika.
Roho wa Uweza kwa mtu wake anamsababisha mtu wa kuwa wa aina Fulani, wanawake wengi wanalia kuwa Mungu amewasahau bure na hiyo sio kweli. Wakumbuke kuwa wanahitaji kuwa na Roho wa Uweza ndani yao ili aweze kufungua milango iliyofungwa na maadui zao.
Kila mtu anatakiwa kuwa na kitu Fulani ndani yake ambacho kinafanya mtu afurahi. Ukiwa na Roho wa uweza ndani yako anakuganga mwenyewe na kufanya miujiza. Unaweza ukashangaa unaomba na watu wanapokea miujiza yao kwasababu Mungu amekukubali na umekuwa na kibali mbele za watu, kila jambo ukifanya linapokelewa na kukubalika na jamii.
Ukisoma katika kitabu cha Zaburi 34:7, Malaika wa Bwana ni Roho wa Uweza – ambaye ni muhimu maishani mwetu, na huangalia wamchao Bwana kwanza ili kufanya maajabu yake. Mungu hubariki Yule amchae. Jitahidi kupende kuwa na Roho wa ibada  ndani yako na kusababisha uweza utoke ndani yako. Kama ni mfanya biashara utaona wateja wanamiminika kwasababu Mungu amekukubali
Mungu akiona ibada ipo ndani yako anafanya makao ndani yako na hapo utaona mabadiliko katika maisha yako. Sasa unatakiwa kuona njia zako na sio matendo.
Inawezekana kufanya mambo yasiyowezekana kama unakubali kuacha dhambi na kumkubali Yesu. Uwe na mawazo ya kuwaza baadae yako na pia uwe mwombaji mambo yako ya ubaadae wako na kwa kuwaleta watu kwa Yesu.
VITU VYA KUFANYA ILI KUFANYA YASIYOWEZEKANA YAWEZEKANE:
i.                     Ishi maisha matakatifu
ii.                   Uwe mtu wa maombi
iii.                  Walete watu kwa Yesu
iv.                 Mungu anaruhusu maajabu yake
JITAHIDI KUWA MTU WA IBADA ILI YAFUATAYO YATOKEE:
I.                    Tabia ya mawazo ya dhambi inatoweka
II.                  Roho wa ibada anaumbika kwako
III.                Roho wa uweza anakuwa ndani yako
Roho wa uweza anakupa wewe ujasiri, maana hakuna kitu kitakacho kushinda na kusababisha kufikia mahali ambapo unataka kufika. Ondoa uvivu, uongo, umbea bali tamani kumjua Mungu, Mungu anakubali wale waliokubalika.
USHUHUDA: "BWANA wetu YESU KRISTO YU HAI"
APATA SIKU ZAKE ZA HEDHI BAADA YA KUKAA MIAKA MINNE.
Naitwa Magdalena, Napenda Kumshukuru MUNGU ilikuwa ni siku ya Jumamosi siku ya Uji hapa Kanisani, Mimi nilichaguliwa kwenda Kupika uji, baada ya kupika Uji na kunywa Mtumishi wa MUNGU Mtume na Nabii akatoa Unabii akasema, Yeyote aliyekuwa na Ugonjwa unaishia Getini, na Akasema kuwa kuna mtu ambaye Hazioni siku zake yapata miaka minne sasa anakwenda kuziona, Mimi nililichukua lile neno kwani lilikuwa la kwangu.
Siku ya tarehe 17 nilipofika Nyumbani Usiku nilishangaa sana Niliziona siku zangu NILIFURAHI sana, NAMTUKUZA MUNGU kwa hili.
Pia nimeleta Zawadi za Shukrani kwa Mtumishi wa MUNGU Mtume na Nabii Josephat Elias Mwingira na Mama Eliakunda Mwingira, Mchungaji David Mwakisole na Elibariki Urasa.
Namshukuru MUNGU kwa Kunipa Kibali KUSHUHUDIA kile Alichonitendea. Wewe ambaye bado Hujapokea Muujiza wako, USIKATE TAMAA, Mimi nilikuwa nakuja Ibadani kila Jumapili kwa Miaka minne lakini tarehe 17 ndiyo ilikuwa SIKU Yangu, na Wewe siku yako Ipo, Nenda kwenye UWEPO wa BWANA kila Wanapokusanyika Watakatifu, MARUFUKU Kukata Tamaa.


USHUHUDA: "BWANA wetu YESU KRISTO YU HAI"
MAGONJWA BASI,.....
Naitwa Wiston David namshukuru Mungu kwa neema ya Wokovu ambayo ninayo mimi, sababu kabla Sijaokoka nilikuwa nasumbuliwa na magonjwa ya kila mara, haipiti wiki mimi ninaumwa, ila baada ya kufika hapa Efatha na kufuata maagizo ya Mtumishi wa MUNGU Mtume na Nabii Josephat Elias Mwingira, ile hali imeondoka na tangu nilipo OKOKA mpaka leo yapata Miaka Mitano SIJAUGUA tena, Namshukuru MUNGU sana. Pia mimi nilikuwa mfanyabiashara ila kila nikipata Faida Pesa ilikuwa inanikimbia kabisa, ila baada ya kufika hapa EFATHA, sasa Biashara yangu inaenda vizuri na FAIDA Naiona.
Siku moja nilienda Kibaha kufanya kazi ya BWANA, na Mimi nilikuwa natamani kufungua Shule ya Nursery. Baada ya kufanya kazi ya BWANA nilipata mtu akanipa eneo na sasa nimefungua Shule yangu na inaendelea vizuri. Yamkini wewe unateseka na magonjwa njoo EFATHA Utapona maana kuna NGUVU ya MUNGU, mimi Nimemuona.


Tuesday, May 26, 2015

SHUHUDA MBALIMBALI KUTOKA KATIKA KANISA LA YESU KRISTO HUDUMA YA MAOMBEZI NA UPONYAJI KWA NABII FLORA PETER

Ibada ya siku ya Jumanne 05/05/2015
NENO LA MUNGU LINATOKA KATIKA KITABU CHA ISAYA 61:1-9
Biblia inasema: Roho ya Bwana ijuu yangu kwasababu Bwana amenitia mafuta, niwahubiri wanyenyekevu habari njema, amenituma ili kuwafungua wale waliovunjia mioyo, kuwatangazia mateka uhuru wao; wewe uliyetekwa na shetani, shetani ameteka afya yako, mafanikio yako, kiroho chako, uchumi wako, ameteka mambo yako hayaendi mbele, Bwana amenituma kuwatangazia uhuru wao waliotekwa.
Biblia inasema: Na hao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika, na kuwafariji wote waliao, kupewa taji ya maua, na furaha badala ya maombolezo; yamkini umefungwa eneo moja ama jingine, umefungwa kifedha, kiroho, umefungwa katika mambo yako, mambo yako hayasongi, umejitahidi sana lakini husongi mbele, nimetumwa kuwafungua wale waliofungwa. Bwana afungue maisha yako leo, aondoe uteka uliotekwa.
Biblia inasema: Kuwaangazia walio katika Sayuni, wapewe taji ya maua badala ya taji ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa mti wa haki. Watatengeneza miji iliyoharibiwa, na mahali palipoachwa badala ya vizazi, na wageni watasimama watalisha, nanyi mtaitwa makuhani wa Bwana, mtakula utajiri wa mataifa, na kuusifia utukufu wao, badala ya aibu tutapata mara dufu.

SHUHUDA MBALIMBALI
ANGELA WILLIAM ANAMSHUKURU MUNGU KWA KUPATA MUUJIZA WA PESA NA PIA KUKU WAKE ALIYEPOTEA AMEMPATA
 
Bwana Yesu asifiwe, naitwa Angela William
; namshukuru Mungu kupitia sticker ya Fabii Flora, nilizungusha hii sticker ili nipate pesa. Siku ya Jumapili nikaletewa shilingi elfu kumi na leo nimeletewa shilingi elfu kumi.

Vile vile namshukuru Mungu kupitia hii sticker, siku ya Jumamosi kuku wangu nilimnunua miezi miwili iliyopita, jogoo akapotea na Yule aliyekuwa anataga na yeye akapotea. Nilichukuwa sticker nikasema mtu yeyote alichukuwa kuku wangu kupitia hii sticker akakose amani naigeuza hii sticker kuwa kombora, nimekaa kidogo nikaitwa nikaambiwa kuku wako Yule pale na ametotoa vifaranga tisa, namshukuru sana Mungu.
MERYSIANA JOHN ANAMSHUKURU MUNGU NDUGU YAKE KUPONA NA PIA AMEWEZA KUJENGA NI BAADA YA MAOMBI YA NABII FLORA
       
Bwana Yesu asifiwe, naitwa Merysianna John
; namshukuru Mungu wa Nabii Flora amenitendea mambo mengi sana, kuna ndugu yangu alikuwa amelishwa sumu kwenye chipsi baada ya kuombewa na Nabii amepona, na pia mimi nilikuwa sina hata senti lakini baada ya kuja kwa Nabii Flora nimeweza kujenga na mambo mengine mengi nimefanya, namshukuru sana Mungu.
SUZANA CHACHA ANAMSHUKURU MUNGU MWANAYE KUPONA DEGEDEGE NI BAADA YA KUOMBEWA NA NABII FLORA
                                Bwana Yesu asifiwe, naitwa Suzana Chacha; namshukuru sana Mungu wa Nabii Flora kamponya mwanangu, mwanagu alikuwa na degedega ilikuwa inamshika kila wakati, atembea, haongei wala hafanyi chochote, yaani nilihangaika mapaka basi. Lakini namshukuru sana Mungu baada ya kuombewa sasa hivi mtoto wangu anatembea, na anaongea na ile degedege imekata haimshiki tena.
HAMIDA ANAMSHUKURU MUNGU BAADA YA MAOMBI YA NABII FLORA MAADUI ZAKE WAMESHUSHWA CHINI

Bwana Yesu asifiwe, naitwa Hamida
; Jumapili iliyopita Nabii aliomba kwamba tuna katakata maadui, kazini kwangu nilikuwa na maadui watatu mapaka sasa hivi mmoja kashapigwa yupo chini, namshukuru sana Mungu.

DADA ANAMSHURU MUNGU KWA KUPONA VIDONDA VYA TUMBO NI BAADA YA MAOMBI YA NABII FLORA
Bwana Yesu asifiwe
; Bwana amenitendea, nilikuwa sili na nilikuwa na vidonda vya tumbo, na nilikuwa sili chakula chochote cha kukaanga, lakini baada ya kuja na kumwelezea Nabii Flora,

Nabii akaniombea akaniambia kula kila kitu na wakati huo nilikuwa sijisikii kula naweza nikakaa kutwa nzima bila kula. Lakini kuanzia jana nimekula mpaka najishangaa, namshukuru sana Mungu.
SARA WILLIAM ANAMSHUKURU MUNGU HALI YA MAWINGU NA KIZUNGUZUNGU MBELE YAKE KUTOWEKA BAADA YA KUTUMIA STICKER YA NABII FLORA
Bwana Yesu asifiwe, naitwa Sara Wiliamu
; naishi Salasala, Mungu wa Nabii Flora amenitendea miujiza mingi, nimenusurika kufa wakati nikiwa kazini au nikiwa barabarani. Sasa siku ya jana nimetoka nyumbani naelekea kazini, nimefika mbele kidogo nikataka kugongwa na gari, baadaye nikaendelea na safari, kufika kazini nilipofungua tu geti mbele yangu kukawa na wawingu na kama upinde wa mvua, nikawa sioni kabisa.

Niliingia ndani nikabadilisha nguo lakini bado nikawa naona hali ile ile, nikaenda sehemu nikakaa nikachukuwa sticker ya Nabii Flora nikawa naomba, nikaibandika ile sticker kwenye macho, baada ya hapo ile hali ya kuona mawingu nakizunguzungu ikaisha, namshukuru sana Mungu kwa hilo.

JINSI YA KUFIKA KANISA
Mbezi Salasala-DSM barabara ya Bagamoyo, shuka Mbezi Mbuyuni uliza kanisa la Nabii Flora
Tembelea

RUMAFRICA INAMPONGEZA NABII NA MTUME JOSEPHATE MWINGIRA KWA KAZI YA MUNGU ANAYOFANYA NA KANISA LAKE ZIMA

Rumafrica ian kila sababu ya kumpongeza Nabii na Mtume Josephate Mwingira pamoja na  kanisa la EFATNA kwa kazi nzuri wanayofanya ya kumtumikia Mungu kwa akili zao na mali zao. Kanisa limefanyika baraka kwa walio wengi na hasa wale ambao wamewahi kufika katika kanisa hilo na kupata mafundisho ya Mungu  wetu wa mbinguni. Rumafrica imekuwa ikijifunza mambo mengi katika kanisa hilo kutoka kwa waumini, maaskofu, wachungaji, wahudumu pamoja na kiongozi wa kanisa hilo Nabii na Mtume Josepahate Mwingira

Nabii na Mtume Josepahate Mwingira akifundisha siku ya Jumatatu katika ibada ya maombi

Tumefarijika kuona watu wengi sana kutoka kila pande za jiji la Dar es Salaam wakimimika kanisa hapo katika ibada ya maombi inayoendelea katika kanisa hilo kwa muda wa mwezi mmoja.

Siku ya Jumatatu 25/05/205 kanisa hili lilikuwa katika ibada inayoendelea katika kanisa hilo ambapo waumni wote wako katika kipindi cha kufunga kula kwa muda wa mwezi mmoja. Hakika Mungu aliye juu atakwenda kufanya jambo kwa watu hawa ambao wameacha vyakula vyao na kuamua kufunga kula chakula na wengine wameaacha muda wao wa kufanya kazi na kuamua na wakaona kuna umuhimu wa kwenda nyumbani mwa Bwana kusikiliza Neno la Mungu linatoka mbinguni kwa kupitia mtumishi wake Nabii na Mtume Josephate Mwingira.

Huu ni wakati wa kufanya kazi ya Mungu kwani itafika kipindi utashindwa hata kusoma Biblia na utatamani kusoma lakini itashindikana, kuimba, kuhubiri, kushuhudia lakini itashindika kutoka na muda wako wa kufanya hayo yote kuisha. Mungu amekupa muda mzuri sana wa kufanya kazi yake na kuna njia nyingi sana za kumtumikia Mungu. Unaweza kutumia kipaji chako au elimu yako au mali yako kufanya kazi ya Mungu. Baba yetu wa mbinguni amempa kila mtu karama kwa kazi yake. Unachotakiwa kutambua ni kujitahidi kumuuliza Mungu hiyo karama uliyoipata uifanyie nini.

Rumafrica inampongeza mtumishi wa Mungu Nabii na  Mtume Josephate Mwingira alipogundua yeye ameitwa kwa kazi gani, naye aliweza kutimiza lile kusudi la Mungu na kuamua kuanzisha kanisa la EFATHA duniani ambalo kwa sasa linawaumini wengi sana. Mtumishi huyu hajakata tamaa wala kuridhika, bado anazidi kufanya kazi ya Mungu kwa nguvu zake na mali zaje kuhakikisha INJILI inasonga mbele.

Watanzania tunatakiwa kumuombea Mungu mtumishi wa Mungu Nabii na Mtume Josephate Mwingira azidi kufanya kazi ya Mungu na kuzidi kuwaleta watu kwa YESU KRISTO. Ninaamini ukifanya kazi ya Mungu kwa uaminifu, Mungu atakuinua na kukufikisha mahali ambapo hukudhania. Mungu aakubariki sana

TUMEMSUBIRI SANA FLORA, HATIMAYE SASA KUZINDUA ALBAMU YAKE NDANI YA UBUNGO PLAZA DSM


MAAJABU WATOTO KUFIA KWA GWAJIMA

Stori: Waandishi Wetu
“KWA kweli sisi kwetu kama kanisa ni maajabu na mshtuko. Inapotokea ajali kama hii bila kutarajia lazima kutokee mshtuko. Hakuna anayependa kutokea kwa hali hii, tumuombe Mungu. Najua mengi yatasemwa lakini ukweli ni kumuachia Mungu tu,” ndivyo alivyoanza kusema Askofu Yekonia Byabaza ambaye ni Msaidizi wa Askofu Mkuu wa Kanisa la Ufufuo na Uzima, Josephat Gwajima.


Marehemu Sarah enzi za uhai wake.

Askofu Byabaza aliyasema hayo alipozungumza na Gazeti la Uwazi kufuatia vifo vya watoto wawili ndugu wa damu moja, Sarah (10) na Goodluck David Oturo (4) waliokufa kwa kunaswa na umeme wakiwa kwenye ibada katika kanisa hilo, Kawe jijini Dar wiki moja iliyopita.

Askofu huyo alizungumza na Uwazi kwenye ibada maalum ya kuaga miili ya marehemu hao iliyofanyika nyumbani kwa wazazi, Mbezi Juu jijini Dar es Salaam, Alhamisi iliyopita.

Aliendelea kusema: “Ninachokijua ni kwamba hali hiyo imetokea kwa wote baada ya Goodluck ambaye ni mdogo alipoona dada yake amenaswa na umeme alimfuata na kumgusa huku akilia na kusema; dada… dada…ndipo na yeye akanaswa lakini siyo kwamba kuna jambo. Mungu alipanga kuwa vifo vyao vitatokana na njia hiyo.”

Marehemu Goodluck enzi za uhai wake.

MASWALI YA WANAFUNZI
Katika msiba huo uliowaacha midomo wazi waombolezaji, wanafunzi waliokuwa wakisoma na Sarah walikuwa na maswali kwa muda mrefu:

“Kwa nini iwe familia hiyo tu? Kwa nini iwe Sarah na mdogo wake tu? Mbona kulikuwa na watoto wengi! Halafu tunasikia waya uliomnasa Sarah haukuwa umechubuka, sasa kwa nini anaswe?”

Wanafunzi hao muda mwingi walikuwa wakitokwa machozi kupindukia huku wengine wakiishiwa nguvu.
Mmoja wa wanafunzi aliyejitambulisha kwa jina moja la Samuel alisema kwamba, Sarah alikuwa mpole na alikuwa akipatana na kila mmoja, hakuwa mgomvi na alikuwa ana uwezo mkubwa darasani.


Mama wa marehemu hao akilia kwa simanzi kubwa wakati wa kuaga miili hiyo.

KITAALAM
Mtu mmoja msibani hapo ambaye alijitambulisha kuwa ni fundi umeme, alisema kuwa, kwa umeme wa majumbani, mtu akivaa viatu hata kama atakanyaga waya wenye umeme si rahisi kunaswa na kufa.
“Napata shida sana kama kweli Sarah alikanyaga waya wenye umeme. Mbona alivaa viatu tena viatu vyenyewe havikuwa na chuma, kwa nini anaswe? Haya kwangu ni maajabu hasa ninapoambiwa hata huo waya wenyewe haukuwa umechubuka,” alisema fundi huyo.

MAJIRANI, WAALIMU WAZIMIA
Ili kuonesha kuwa, vifo vya watoto hao viligusa wengi, baadhi ya majirani sambamba na walimu wa marehemu Sarah, jumla yao ikipata tisa, walianguka na kupoteza fahamu wakati wakipita kwenye majeneza kuiaga miili hiyo.


Baba wa marehemu hao(katikati) akiaga miili ya wapendwa wake.

MSEMAJI WA FAMILIA
Kutokana na hofu na mkanganyiko wa vifo hivyo kutanda, gazeti hili lilizungumza na ndugu wa karibu wa marehemu hao ambaye hakupenda jina lake liandikwe gazetini na kumuuliza juu ya maoni ya familia hiyo ambapo alikuwa na haya ya kusema:

“Kwa kweli kwangu haya ni maajabu! Mimi si msemaji mkuu wa familia lakini ninachokijua ni kwamba, marehemu kabla ya vifo vyao walishatuhangaisha sana kwa kuumwa, hasa Goodluck. Na ajabu ni kwamba, kuumwa huko, tulipowapeleka hospitali hawakupata nafuu lakini tulipowapeleka kwa waganga wa kienyeji walipona.

“Kifupi ni kwamba, ukisimuliwa historia ya maisha yao kwa ujumla ilitafsiri vifo. Inatuuma sana! Ajabu ya magonjwa yao, walikuwa wakipelekwa kwa waganga wa kienyeji wanapata nafuu.“Baba yao amehangaika nao mpaka basi hali iliyomfanya mama yao kuamua kuwapeleka katika maombi kwa Askofu Gwajima.”


Wanafunzi wakilia kwa uchungu.

Msemaji huyo: “Nakumbuka Goodluck akiwa na umri wa miaka miwili, siku moja tukiwa ndani ya nyumba iliibuka harufu ya dawa za kienyeji, ghafla yeye alianza kunyooka huku akipoteza fahamu. Alipelekwa hospitali ikashindikana, akapelekwa kwa waganga wa miti shamba akapata nafuu.”

MWAKA MMOJA BAADAYE
“Baada ya mwaka moja alianza kuumwa tena, akawa anatembea huku akizunguka huku na kule bila kusema na mtu. Alionekana kama yupo kwenye ulimwengu wa pekee. Aliweza kupona kwa mganga.
Mmoja wa waombolezaji akiwa amezimia.

“Safari ya tatu akawa anatembelea makalio huku Sarah naye akianza kuumwa tumbo na kuwa mpole sana. Tuliamua kuwapeleka hospitali mbalimbali lakini hawakupona, tulipowapeleka kwa mganga wa miti shamba wakapona.
“Ndipo tulipogundua kuwa kuna mchezo mchafu unafanyika na hapo ndipo mama yao akawa anakwenda nao katika maombi. Nafikiri mengi zaidi mkamuulize baba yao.”

WAZAZI WASIMULIA
Baba mzazi wa marehemu hao, David Oturo yeye kwa upande wake alikiri kuumwa kwa watoto hao magonjwa ya ajabu ambapo alipokuwa akiwapeleka hospitali hawakupona bali walipata nafuu walipopewa dawa za kienyeji.“Na mimi nimepatwa na mshtuko kuhusiana na vifo vya watoto wangu.

Waombolezaji wakiwa na nyuso za majonzi.

Nimehangaika nao kwa muda mrefu na nilijua wameshapona, ndiyo maana nilimruhusu mama yao kwenda nao kwenye maombi. Sikutegemea kama mauti yangewakuta wote kwa siku moja kule kanisani. Lakini yote namuachia Mungu,” alisema kwa masikitiko mzazi huyo.

Akizungumza na Uwazi, mama mzazi wa marehemu hao alisema:
“Vifo vya watoto wangu siku hiyo kama niliviona tangu nyumbani. Ajabu ni kwamba, moyo wangu siku hiyo ulikuwa na ganzi kwenda kanisani. Lakini nikajipa nguvu tukaenda, kumbe ningeusikiliza moyo nikaacha kwenda, wanangu wasingekufa.

“Lengo la kuwapeleka kwa Askofu Gwajima ni kuombewa ili magonjwa ya ajabuajabu yawatoke, wawe salama nikijua hata kukwepesha vifo vyao maana kusema ule ukweli mimi na mume wangu tulihangaika nao sana, nikajua kwa Gwajima ndiyo nimefika kumbe bado!


Majeneza yaliyobeba miili hiyo yakiombewa kwa ajili ya mazishi.

MIILI YASAFIRISHWA
Miili ya watoto hao ilisafirishwa Ijumaa iliyopita kwenda Musoma mkoani Mara kwa mazishi yaliyofanyika Jumamosi. Oturo kwa sasa amebaki na mtoto mmoja wa kiume, mkubwa kwa wote.

Uwazi linatoa pole kwa familia ya Oturo kwa msiba mkubwa uliowapata na Mungu awape uvumilivu. Bwana ametoa Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe! Amina.Imeandaliwa

Na: Makongoro Oging’, Shani Ramadhani, Haruni Sanchawa na Gabriel Ng’osha.

SOURCE: Global Pulisher

Monday, May 25, 2015

MWANACHAMA MPYA WA CHAMA CHA MUZIKI WA INJILI TANZANIA-


GWAJIMA, FLORA MBASHA WAIBUKIA MKUTANO WA CHADEMA KAWE, NI ULE WA KUZINDUA KITABU CHA MBUNGE HALIMA MDEE


Msanii wa nyimbo za Injili Flora Mbasha, (mwenye nguo nyeusi), akiongoza mashambulizi jukwani


MCHUNGAJI wa Kanisa la Ufufuo na Uzima, Josephat Gwajima, na mwibaji nguli wa muziki wa Injili Flora Mbasha, leo hii alasiri Mei 24, wameibukia kwenye mkutano wa hadhara wa Chama Cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA.

Wakati Gwajima alihutubia, Mbasha alitumbuiza kwenye mkutano huo uliokuwa wa kuzindua kitabu cha Mbunge wa jimbo la Kawe (CHADEMA), Flora Mbasha chenye kichwa cha habari "Utekelezaji wa ahadi za mbunge 2011-2015".

Mgeni rasmi kwenye mkutano huo alikuwa ni mwenyekiti wa taifa wa chama hicho Freeman MboweUmati wa watu waliohudhuria mkutano huo wa hadaharab wa CHADEMA pale Kawe, vwanjavya Tanganyika Packers
Wafuasi wa CHADEMA wakisikiliza hotuba ya mwenyekiti wao, Freeman Mbowe
Mbowe, Mdee na Mnyika wakizindua kitabu hicho

Gwajima akiwa na baadhi ya viongozi wa CHADEMA

Freeman Mbowe akihutubia maelfu ya wananchi kwenye mkutano huo

Mchungaji Gwajima akiongozwa na Halima Mdee kwenye jukwaa kuu

Mbunge wa Kawe akiongozana na Mchungaji Gwajima

Mchungaji Josephat Gwajima, akihutubia mkutano wa CHADEMA leo Jumapili Mei 24, 2015 pale Kawe Tanganyika Packers

MATUKIO MENGINE BONYEZA HAPA

Sunday, May 24, 2015

THE SOUTH AFRICAN CHURCH WHERE PASTOR STRIP MEMBER NAKED AND MARCHES ON THEM DURING CHURCH SERVICEThis pastor of a church named End times disciples ministries in Gauteng, South Africa made his members strip and then he marched on them during an evening Live Service ‘End Times Disciples Ministries’ is a South Africa based church where the pastor in charge who is known as Prophet Penuel always remove clothes from members of his congregation and sit on them during church service

. The South Africa-based church with over 95% of female members often conduct weekly deliverance services where Penuel forces women, mostly teenagers to strip themselves naked during deliverance session.

The founder of the church located in Gauteng, South Africa is sometimes seen stepping and jumping on church members to cast out the ‘evil spirits’ in them. I bet most of you have already heard of this controversial Pastor in South Africa. He was the same Pastor who instructed his church members to eat grass one certain period, months after he ordered them to drink engine oil. He has emerged again with this new idea of stripping his church members naked.It's a normal procedure for Prophet Penuel of End Times Disciples Ministries in South Africa, to strip the church members naked, sit on them before he prays for them.

SOURCE: John Shaban Blog

KIPINDI CHA MBONI SHOW CHAAZIMISHA MIAKA MITATU KWA KUTOA MSAADA HOSPITALI YA TAIFA YA MUHIMBILI, DAR‏ NA THE FADHAGET SANITARIUM CLINIC WADHAMINI ZOEZI ZIMA


Tangazo limetengezwa na Rumafrica +255 715 851 523


Mkurugenzi wa Mboni Show, Mboni Masimba akipongezwa meneja wa Jengo la Wazazi, Sister Amina Mwakuluzo kwa moyo aliyouonyesha. Kila mwaka Kipindi cha Mboni huwa kinaadhimisha kwa kutoa msaada sehemu mbali mbali ikiwa ni mpango wake wa kurudisha fadhira kwa jamii ambapo mwaka huu aliungwa mkono na PSPF, Nakiete Pharmacy, Fadhaget Sanitarium Clinic pamoja Mkuu wa Wilaya ya Kinondoni, Paul Makonda.

Mkurugenzi wa Mboni Show, Mboni Masimba akimkabidhi Mkuu wa Idara ya Uzazi na Magonjwa ya Akina mama wa hospitali ya Taifa ya Muhimbili, Dokta Mathew Kallaga (aliyepokea kwa niaba ya uongozi) vifaa mbali mbali vyenye thamani ya Tshs. Milioni saba alivyotoa kwa hospitali ya Taifa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam ikiwa ni maadhimisho ya miaka mitatu ya kipindi hicho. Kila mwaka Kipindi cha Mboni huwa kinaadhimisha kwa kutoa msaada sehemu mbali mbali ikiwa ni mpango wake wa kurudisha fadhira kwa jamii ambapo mwaka huu aliungwa mkono na PSPF, Nakiete Pharmacy, Fadhaget Sanitarium Clinic pamoja Mkuu wa Wilaya ya Kinondoni, Paul Makonda.

Mkurugenzi wa Mboni Show, Mboni Masimba akitoa shukrani zake kwa uongozi wa hospitali ya Taifa ya Muhimbili kwa kuweza kumpokea na kukubali vifaa alivyotoa ili viweze kuendelea kusaidia jamii. Mboni alitoa vifaa mbali mbali vyenye thamani ya Tshs. Milioni saba alivyotoa kwa hospitali ya Taifa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam ikiwa ni maadhimisho ya miaka mitatu ya kipindi hicho. Kila mwaka Kipindi cha Mboni huwa kinaadhimisha kwa kutoa msaada sehemu mbali mbali ikiwa ni mpango wake wa kurudisha fadhira kwa jamii ambapo mwaka huu aliungwa mkono na PSPF, Nakiete Pharmacy, Fadhaget Sanitarium Clinic pamoja Mkuu wa Wilaya ya Kinondoni, Paul Makonda.

Mkurugenzi wa Mboni Show, Mboni Masimba akimkabidhi kikombe Mkuu wa Idara ya Uzazi na Magonjwa ya Akina mama wa hospitali ya Taifa ya Muhimbili, Dokta Mathew Kallaga.

Mkurugenzi wa Mboni Show, Mboni Masimba akitoa zawadi mbali mbali kwa akinamama aliyowakuta katika wodi ya wazazi. Kipindi cha Mboni huwa kinaadhimisha kwa kutoa msaada sehemu mbali mbali ikiwa ni mpango wake wa kurudisha fadhira kwa jamii ambapo mwaka huu aliungwa mkono na PSPF, Nakiete Pharmacy, Fadhaget Sanitarium Clinic pamoja Mkuu wa Wilaya ya Kinondoni, Paul Makonda.

Mkurugenzi wa Mboni Show, Mboni Masimba akimkabidhi nguo kwa mama aliyejifungua mtoto wa kike. Pembeni anayeshikilia nguo ni Mkurugenzi wa Fadhaget Sanitarium Clinic, Dokta Fadhili Emily.... Mkurugenzi wa Mboni Show, Mboni Masimba akiwa amebeba mtoto kwa furaha.


Mkurugenzi wa Mboni Show, Mboni Masimba akitoa zawadi ya Nakiete Baby Diaper ambazo hutengenezwa na Kuuzwa na Nakiete Pharmacy ambao nao waliungana nae kutoa msaada huo.


Mkurugenzi wa Mboni Show, Mboni Masimba (katikati) akiongea machache mara baada ya kukabidhi vifaa vyenye thamani ya Tshs. Milioni saba alivyotoa kwa hospitali ya Taifa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam ikiwa ni maadhimisho ya miaka mitatu ya kipindi hicho. Kutoka kulia ni Mkurugenzi wa Fadhaget Sanitarium Clinic, Dokta Fadhili Emily, Mkurugenzi wa Fedha na Utawala wa Nakiete Pharmacy, Dorine Mzava na Mkuu wa Wilaya ya Kinondoni, Paul Makonda. Wengine ni Mkuu wa Idara ya Uzazi na Magonjwa ya Akina mama wa hospitali ya Taifa ya Muhimbili, Dokta Mathew Kallaga na Dokta Vicent Tarimo.

Mkuu wa Wilaya ya Kinondoni, Paul Makonda akiongea wakati alipounga mkono Kipindi cha Mboni Show katika utoaji wa Misaada katika hospitali ya Taifa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam. Pembeni kulia ni Mkurugenzi wa Fedha na Utawala wa Nakiete Pharmacy, Dorine Mzava na Mkurugenzi wa Mboni Show, Mboni Masimba.

Mkurugenzi wa Mboni Show, Mboni Masimba akitia shukrani kwa wauguzi wa hospitali hiyo.


Picha ya Pamoja...

Mkurugenzi wa Mboni Show, Mboni Masimba akihojiwa na waandishi wa habari mara baada ya kumaliza kutoa msaada katika hospitali ya Taifa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam.

Mkurugenzi wa Mboni Show, Mboni Masimba akishow ndugu zake na Emma Kahere na Mariam Masimba.


Timu ya Mboni Show ikifurahia pamoja madokta.
(Picha zote na Cathbert Kajuna wa Kajunason Blog.)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...