Select Menu

News

BISHOP DR. GERTRUDE RWAKATARE: THE STRENGTH OF GOD

PROPHET R.S ROBERT

PROPHET R.S ROBERT

MTUME PETER NGAYA KUWASHA MOTO TABATA KIMANGA

MTUME PETER NGAYA KUWASHA MOTO TABATA KIMANGA

MH. DKT. MREMA AMPA JINA BISHOP DR. GERTRUDE RWAKATARE

MH. DKT. MREMA AMPA JINA BISHOP DR. GERTRUDE RWAKATARE

LINA FELIX AMPA JINA LA PILI BISHOP DR. GERTRUDE RWAKATARE

LINA FELIX AMPA JINA LA PILI BISHOP DR. GERTRUDE RWAKATARE

DR. UPENDO JBRIDE

DR. UPENDO JBRIDE

GEPF

GEPF

VIGAE TANGAZO

VIGAE TANGAZO

IRINGA MAZIWA TANGAZO

IRINGA MAZIWA TANGAZO

AZAM TV

AZAM TV

RUMAFRICA NA HABARI ZA GOSPEL: Bonyeza alama nyekundu kusoma zaidi

RUMAFRICA Online MAGAZINE: Bonyeza alama nyekundu kusoma zaidi

Rumafrica. Powered by Blogger.

RUMAFRICA Online TV: Bonyeza alama nyekundu kusoma zaidi

VIDEO BOMBA ZA GOSPO: Bonyeza alama nyekundu kuona zingine

RUMAFRICA: MATANGAZO: Bonyeza alama nyekundu

RUMAFRICA ELIMU

RUMAFRICA MTAANI

MLIMA WA MOTO ONLINE TV NA HABARI MBALIMBALI ZA MLIMA WA MOTO

RUMAFRICA VIDEO
Leo September 27, 2016 imetoka Ripoti ya Shirika la afya duniani WHO, ikieleza kuwa watu 9 kati ya 10 wanavuta hewa chafu duniani kote kila siku. WHO sasa wamezitaka serikali za nchi zote duniani kuweka mikakati ya kupambana na uchafuzi wa hewa. Kutokana na hali hiyo kuendelea kwenye maisha ya kila siku, imesababisha binadamu kuambukizwa magonjwa mbalimbali na hivyo zaidi ya watu Milioni 6 kupoteza maisha.


Kwa mujibu wa Maria Neira ambaye ni Mkuu wa kitengo cha WHO kinachoshughulikia afya za wananchi na Mazingira amesema, watu wanaoishi mijini ndio wanaothiriwa zaidi na kuwepo kwa hewa chafu.

Hata hivyo, watalaam wa WHO wanasema hali hii ni mbaya zaidi vijijini kinyume na inavyodhaniwa na wengi. Aidha, ripoti hii inaeleza kuwa nchi masikini duniani ndizo zinazoathiriwa zaidi zikilinganishwa na zile zilizoendelea.

Kutokana na hali hii, Ripoti iliyotolewa na WHO baada ya kufanya utafiti katika maeneo elfu tatu kote duniani. inasema afya ya binadamu ipo hatarini huku mataifa ya Kusini Mashariki mwa Asia yakitajwa kuathiriwa zaidi hasa nchi za China, Malaysia na Vietnam.
“Endeleeni kufanya mambo yote bila kunung’unika.”—WAFILIPI 2:14.

1, 2. Ni shauri gani ambalo mtume Paulo aliwapa Wakristo huko Filipi na Korintho, na kwa nini?

AKIONGOZWA kwa roho, mtume Paulo aliliandikia barua kutaniko la Kikristo la karne ya kwanza huko Filipi na kulisifu sana. Aliwasifu waamini wenzake wa jiji hilo kwa sababu ya ukarimu wao na bidii yao, naye akaeleza jinsi alivyofurahia matendo yao mema. Hata hivyo, Paulo aliwakumbusha ‘waendelee kufanya mambo yote bila kunung’unika.’ (Wafilipi 2:14) Kwa nini mtume huyo alitoa shauri hilo?

2 Paulo alijua matokeo ya kunung’unika. Miaka kadhaa mapema, alilikumbusha kutaniko la Korintho kwamba kunung’unika kunaweza kuwa hatari. Paulo alisema kwamba wakati Waisraeli walipokuwa nyikani walimkasirisha Yehova tena na tena. Jinsi gani? Kwa kutamani mambo mabaya, kwa kuabudu sanamu na kufanya uasherati, kwa kumjaribu Yehova, na kwa kunung’unika. Paulo aliwatia moyo Wakorintho wajifunze kutokana na mifano hiyo. Aliandika hivi: “Wala tusiwe wanung’unikaji, kama baadhi yao walivyonung’unika, na kuangamizwa na mwangamizaji.”—1 Wakorintho 10:6-11.

3. Kwa nini tunapendezwa na habari ya kunung’unika?

3 Sisi watumishi wa Yehova leo tunaonyesha roho kama ya kutaniko lililokuwa Filipi. Tuna bidii katika matendo mema, nasi tunapendana. (Yohana 13:34, 35) Hata hivyo, tunapofikiria madhara yaliyowapata watu wa Mungu zamani kwa sababu ya kunung’unika, tuna sababu nzuri ya kutii shauri hili: “Endeleeni kufanya mambo yote bila kunung’unika.” Acheni kwanza tufikirie mifano ya watu walionung’unika ambayo inatajwa katika Maandiko. Kisha, tutazungumzia mambo fulani tunayoweza kufanya ili kuepuka kusababisha madhara kwa kunung’unika.

Kusanyiko Lenye Uovu Linamnung’unikia Yehova

4. Waisraeli walinung’unikaje nyikani?

4 Neno la Kiebrania linalomaanisha ‘kunung’unika au kulalamika’ linatumiwa katika Biblia kuhusiana na mambo yaliyotukia wakati Waisraeli walipokuwa nyikani kwa miaka 40. Mara kwa mara, Waisraeli walionyesha kwamba hawakuridhika na hali yao maishani, nao wakanung’unika kwa sababu hiyo. Kwa mfano, majuma machache tu baada ya kukombolewa kutoka utumwani Misri, ‘kusanyiko zima la wana wa Israeli lilianza kunung’unika juu ya Musa na Haruni.’ Waisraeli walilalamika kuhusu chakula, wakisema: “Laiti tungekufa kwa mkono wa Yehova katika nchi ya Misri tulipokuwa tukiketi kando ya vyungu vya nyama, tulipokuwa tukila mkate na kushiba, kwa sababu ninyi mmetutoa na kutuleta nyikani ili kuliua kutaniko lote kwa njaa.”—Kutoka 16:1-3.

5. Waisraeli waliponung’unika, walikuwa wakimnung’unikia nani hasa?

5 Lakini, Yehova alikuwa amewapa Waisraeli vitu walivyohitaji nyikani. Aliwapa chakula na maji kwa upendo. Waisraeli hawakukabili kamwe hatari ya kufa kwa njaa nyikani. Lakini, kwa sababu ya kutoridhika, walijifanya kwamba wanaumia sana, nao wakaanza kunung’unika. Ingawa walimlalamikia Musa na Haruni, machoni pa Yehova walikuwa wananung’unika hasa dhidi ya Mungu mwenyewe. Musa aliwaambia Waisraeli hivi: “Yehova amesikia manung’uniko yenu mnayonung’unika juu yake. Na sisi ni nani? Manung’uniko yenu si juu yetu, bali ni juu ya Yehova.”—Kutoka 16:4-8.

6, 7. Kama inavyoonyeshwa kwenye Hesabu 14:1-3, mtazamo wa Waisraeli ulibadilikaje?

6 Muda mfupi baadaye, Waisraeli walilalamika tena. Musa aliwatuma watu 12 kuipeleleza Nchi ya Ahadi. Kumi kati yao walirudi na ripoti mbaya. Ikawaje? “Wana wote wa Israeli wakaanza kunung’unika juu ya Musa na Haruni, na kusanyiko lote likaanza kusema dhidi yao: ‘Laiti tungalikufa katika nchi ya Misri, au laiti tungalikufa katika nyika hii! Na kwa nini Yehova anatuleta kwenye nchi hii [Kanaani] ili tuanguke kwa upanga? Wake zetu na watoto wetu wadogo watakuwa nyara. Je, si afadhali kwetu turudi Misri?’”—Hesabu 14:1-3.

7 Mtazamo wa Waisraeli ulikuwa umebadilika kama nini! Mwanzoni, walipowekwa huru kutoka Misri na kukombolewa kupitia Bahari Nyekundu, uthamini wao uliwachochea kumwimbia Yehova sifa. (Kutoka 15:1-21) Lakini kwa sababu ya matatizo ya nyikani na kuwaogopa Wakanaani, watu wa Mungu walipoteza uthamini wao na kuonyesha mtazamo wa kutoridhika. Badala ya kumshukuru Mungu kwa uhuru aliowapa, walimlaumu kwa sababu walidhani kwamba wamekosa vitu fulani. Hivyo, kunung’unika kulionyesha kwamba hawakuthamini maandalizi ya Yehova. Haishangazi kwamba Yehova alisema hivi: “Kusanyiko hili lenye uovu litaendelea kuwa na manung’uniko haya ambayo linaendeleza juu yangu mpaka wakati gani?”—Hesabu 14:27; 21:5.

Manung’uniko Katika Karne ya Kwanza

8, 9. Toa mifano ya watu walionung’unika ambayo inatajwa katika Maandiko ya Kigiriki ya Kikristo.

8 Mifano hiyo kuhusu manung’uniko ilihusisha vikundi vya watu ambao yaonekana walionyesha waziwazi kwamba hawakuridhika. Hata hivyo, wakati Yesu Kristo alipokuwa Yerusalemu kwa ajili ya Sherehe ya Vibanda mwaka wa 32 W.K., “umati ulikuwa ukinong’onezana mambo mengi juu yake.” (Yohana 7:12, 13, 32) Walikuwa wakinong’onezana kumhusu Yesu, wengine wakisema kwamba yeye ni mtu mwema na wengine wakisema yeye si mwema.

9 Pindi nyingine, Yesu na wanafunzi wake walikaribishwa katika nyumba ya yule mkusanya-kodi aliyeitwa Lawi, au Mathayo. “Mafarisayo na waandishi wao wakaanza kuwanung’unikia wanafunzi wake, wakisema: ‘Kwa nini mnakula na kunywa pamoja na wakusanya-kodi na watenda-dhambi?’” (Luka 5:27-30) Baadaye, huko Galilaya, “Wayahudi wakaanza kumnung’unikia [Yesu] kwa sababu alisema: ‘Mimi ndio mkate ambao ulishuka kutoka mbinguni.’” Hata baadhi ya wafuasi wa Yesu waliudhika kwa sababu ya mambo aliyosema, nao wakaanza kunung’unika.—Yohana 6:41, 60, 61.

10, 11. Kwa nini Wayahudi wenye kusema Kigiriki walinung’unika, na wazee Wakristo wanaweza kufaidikaje kutokana na jinsi malalamiko hayo yalivyoshughulikiwa?

10 Muda mfupi baada ya Pentekoste 33 W.K., kulikuwa na kisa fulani cha kunung’unika ambacho kilikuwa na matokeo mazuri. Wanafunzi wengi wapya kutoka nchi za nje ya Israeli walikuwa wakifurahia ukarimu wa waamini wenzao huko Yudea. Lakini matatizo fulani yalizuka kuhusiana na ugawaji wa maandalizi yaliyokuwepo. Simulizi linasema hivi: “Wayahudi wenye kusema Kigiriki walianza kunung’unika juu ya Wayahudi wenye kusema Kiebrania, kwa sababu wajane wao walikuwa hawaangaliwi katika ugawaji wa kila siku.”—Matendo 6:1.

11 Wanung’unikaji hao walikuwa tofauti na Waisraeli nyikani. Wayahudi wenye kusema Kigiriki hawakulalamika kwa ubinafsi kuhusu matatizo yao wenyewe. Badala yake, walisema kwamba wajane fulani hawakuwa wakitimiziwa mahitaji yao. Isitoshe, wanung’unikaji hao hawakuzusha fujo wala hawakulalamika kwa sauti dhidi ya Yehova. Waliwaeleza mitume malalamiko yao, nao mitume wakapanga hatua ichukuliwe haraka kwa sababu malalamiko hayo yalifaa. Huo ni mfano bora sana ambao mitume waliwawekea wazee Wakristo leo! Wachungaji hao wa kiroho huepuka ‘kuziba masikio yao ili wasikie kilio cha kulalamika cha mtu wa hali ya chini.’—Methali 21:13; Matendo 6:2-6.

Jihadhari na Madhara ya Kunung’unika

12, 13. (a) Toa mfano unaoonyesha madhara ya kunung’unika. (b) Ni nini kinachoweza kumfanya mtu anung’unike?

12 Mifano mingi ya Kimaandiko ambayo tumezungumzia inaonyesha kwamba manung’uniko yaliwaathiri sana watu wa Mungu wa kale. Basi, tunapaswa kufikiria kwa uzito madhara ambayo yanaweza kutokea leo kwa kunung’unika. Hebu fikiria mfano huu. Vyuma vingi vinaweza kushika kutu. Mtu asipochukua hatua mapema wakati anapogundua kwamba chuma kimeshika kutu, chuma hicho kinaweza kuliwa na kutu mpaka kisiwe na faida yoyote. Magari mengi sana yameharibika, si kwa sababu ya matatizo ya injini, bali kwa sababu vyuma vyake vimeliwa na kutu kabisa hivi kwamba ni hatari kutumia magari hayo. Tunaweza kutumiaje mfano huo kuhusiana na kunung’unika?

13 Kama vile vyuma fulani hushika kutu, wanadamu wasio wakamilifu wana mwelekeo wa kulalamika. Tunapaswa kuwa chonjo kugundua dalili yoyote ya kutaka kulalamika. Kama vile unyevu na hewa yenye chumvi hufanya chuma kishike kutu haraka, taabu zinaweza kutufanya tutake sana kunung’unika. Mkazo unaweza kufanya tuudhike sana tunaposumbuliwa kidogo. Kadiri hali zinavyozidi kuwa mbaya katika siku hizi za mwisho za mfumo huu, mambo yanayoweza kufanya tulalamike huenda yataongezeka. (2 Timotheo 3:1-5) Hivyo, huenda mtumishi mmoja wa Yehova akaanza kunung’unika kuhusu mtumishi mwenzake. Huenda akanung’unika kwa sababu ndogo, kama vile udhaifu wa mwingine, uwezo wake, au mapendeleo yake ya utumishi.

14, 15. Kwa nini tunapaswa kuchukua hatua dhidi ya mwelekeo wa kulalamika?

14 Hata tuwe tumekasirishwa na jambo gani, tusipodhibiti mwelekeo wetu wa kutaka kulalamika, tunaweza kusitawisha mtazamo wa kutoridhika na vilevile tabia ya kunung’unika. Naam, kunung’unika kunaweza kutudhoofisha kabisa kiroho. Waisraeli waliponung’unika kuhusu maisha yao nyikani, walimlaumu hata Yehova. (Kutoka 16:8) Acheni tuepuke kufanya hivyo!

15 Uwezekano wa chuma kuharibiwa na kutu unaweza kupunguzwa kwa kukipaka rangi ya kuzuia kutu na kurekebisha haraka sehemu zilizoliwa. Vivyo hivyo, tukigundua kwamba tuna mwelekeo wa kulalamika, tunaweza kuudhibiti kwa kusali na kuchukua hatua haraka kujirekebisha. Tunaweza kufanyaje hivyo?

Ona Mambo Kama Yehova

16. Tunaweza kushindaje mwelekeo wa kulalamika?

16 Tunaponung’unika tunakazia fikira shida zetu, tunajifikiria wenyewe, na kusahau baraka tunazopata tukiwa Mashahidi wa Yehova. Ili kushinda mwelekeo wa kulalamika, tunahitaji kujikumbusha baraka hizo. Kwa mfano, kila mmoja wetu ana pendeleo zuri la kutambulishwa kwa jina la Yehova. (Isaya 43:10) Tunaweza kusitawisha uhusiano wa karibu pamoja naye, nasi tunaweza kuzungumza na “Msikiaji wa sala” wakati wowote ule. (Zaburi 65:2; Yakobo 4:8) Maisha yetu yana kusudi kwa sababu tunaelewa suala la enzi kuu ya ulimwengu wote na tunakumbuka kwamba tuna pendeleo la kudumisha utimilifu wetu kwa Mungu. (Methali 27:11) Tunaweza kuhubiri habari njema ya Ufalme kwa ukawaida. (Mathayo 24:14) Imani katika dhabihu ya fidia ya Yesu Kristo hutuwezesha kuwa na dhamiri safi. (Yohana 3:16) Hizo ni baraka tunazopata haidhuru tuna matatizo gani.

17. Kwa nini tunapaswa kujitahidi kuona mambo kama Yehova, hata ikiwa tuna sababu nzuri ya kulalamika?

17 Acheni tujitahidi kuona mambo kama Yehova, bali si kulingana na maoni yetu. Mtunga-zaburi Daudi aliimba hivi: “Nijulishe njia zako, Ee Yehova; nifundishe mapito yako mwenyewe.” (Zaburi 25:4) Ikiwa tuna sababu nzuri ya kulalamika, Yehova anaiona. Anaweza kusuluhisha jambo hilo sasa hivi. Basi, kwa nini nyakati nyingine yeye huruhusu shida ziendelee? Huenda ni kwa sababu anataka kutusaidia tusitawishe sifa nzuri, kama vile subira, uvumilivu, imani, na ustahimilivu.—Yakobo 1:2-4.

18, 19. Toa mfano kuonyesha faida zinazoweza kutokea tunapovumilia hali ngumu bila kulalamika.

18 Kuvumilia hali ngumu bila kulalamika hutusaidia kuboresha utu wetu na vilevile kuwavutia wale wanaotazama mwenendo wetu. Katika mwaka wa 2003, kikundi fulani cha Mashahidi wa Yehova kilisafiri kwa basi kutoka Ujerumani ili kuhudhuria kusanyiko Hungaria. Dereva wa basi hilo hakuwa Shahidi, naye hakufurahia wazo la kwamba angekuwa na Mashahidi hao kwa siku kumi. Hata hivyo, baada ya safari, maoni yake yalibadilika kabisa. Kwa nini?

19 Wakati wa safari hiyo, kulikuwa na matatizo fulani. Lakini Mashahidi hawakulalamika. Dereva huyo alisema kwamba hicho ndicho kikundi bora zaidi cha abiria ambacho amewahi kuhudumia! Hata aliahidi kwamba wakati ambapo Mashahidi watamtembelea nyumbani kwake, atawakaribisha na kuwasikiliza kwa makini. Naam, abiria hao walimvutia mtu huyo sana kwa “kufanya mambo yote bila kunung’unika”!

Msamaha Huendeleza Umoja

20. Kwa nini tunapaswa kusameheana?

20 Namna gani ikiwa tuna sababu ya kulalamika kuhusu mwamini mwenzetu? Ikiwa ni jambo zito, tunapaswa kutumia kanuni zinazotajwa katika maneno ya Yesu kwenye Mathayo 18:15-17. Hata hivyo, nyakati nyingine si lazima tufanye hivyo kwa kuwa mara nyingi watu hutukosea katika mambo madogo. Kwa nini tusione hali hiyo kuwa nafasi ya kusamehe? Paulo aliandika hivi: “Endeleeni kuvumiliana na kusameheana kwa hiari ikiwa yeyote ana sababu ya kulalamika juu ya mwingine. Kama vile Yehova alivyowasamehe ninyi kwa hiari, nanyi fanyeni vivyo hivyo pia. Lakini, zaidi ya mambo haya yote, jivikeni upendo, kwa maana huo ni kifungo kikamilifu cha muungano.” (Wakolosai 3:13, 14) Je, tuko tayari kusamehe? Yehova ana sababu ya kulalamika juu yetu. Lakini, yeye huendelea kutuhurumia na kutusamehe.

21. Wale wanaosikiliza manung’uniko wanaweza kuathiriwaje?

21 Hata tuwe tumekosewa kwa njia gani, kunung’unika hakutatatua matatizo. Neno la Kiebrania linalomaanisha “kunung’unika” linaweza pia kumaanisha “kulalamika kwa hasira.” Yaelekea sisi huhisi vibaya tunapokuwa karibu na mtu mwenye tabia ya kunung’unika, nasi hujitahidi juu chini kumwepuka. Tukinung’unika, au kulalamika kwa hasira, wale wanaosikiliza wanaweza kuhisi vibaya pia. Wanaweza kuhisi vibaya sana na hata kutuepuka! Mtu anaweza kutusikiliza tunaponung’unika, lakini hatavutiwa nasi.

22. Msichana mmoja alisema nini kuhusu Mashahidi wa Yehova?

22 Kusamehe huendeleza umoja, na watu wa Yehova wanathamini sana umoja. (Zaburi 133:1-3) Katika nchi moja ya Ulaya, msichana mmoja Mkatoliki mwenye umri wa miaka 17 aliiandikia ofisi ya tawi ya Mashahidi wa Yehova ili kueleza jinsi anavyovutiwa nao. Alisema hivi: “Hilo ndilo tengenezo moja tu ninalojua ambalo washiriki wake hawagawanywi na chuki, pupa, ubaguzi, ubinafsi, wala utengano.”

23. Tutazungumzia nini katika makala inayofuata?

23 Kuthamini baraka zote za kiroho tunazopata tukiwa waabudu wa Mungu wa kweli, Yehova, kutatusaidia kuendeleza umoja na kuepuka kunung’unika dhidi ya wengine katika mambo ya kibinafsi. Makala inayofuata itaonyesha jinsi sifa za kiroho zinavyoweza kutuzuia tusihusike katika aina fulani hatari ya kunung’unika, yaani, kunung’unika kuhusu sehemu ya kidunia ya tengenezo la Yehova.

Je, Unakumbuka?

• Kunung’unika kunahusisha nini?

• Ni mfano gani unaoweza kuonyesha madhara ya kunung’unika?

• Ni mambo gani yanayoweza kutusaidia kushinda mwelekeo wa kunung’unika?

• Kuwa tayari kusamehe kunaweza kutusaidiaje kuepuka kunung’unika?

Waisraeli walinung’unika dhidi ya Yehova mwenyewe!

Je, wewe hujitahidi kuona mambo kama Yehova?
Kampuni moja ya Israel inayowasaidia polisi kudukua simu za washukiwa wa uhalifu nchini Israel Cellebrite, imesema kuwa inaweza kudukua simu yoyote aina ya smartphone. 

Kampuni hiyo iligonga vichwa vya habari mapema mwaka huu wakati ilipodaiwa kuwasaidia maafisa wa ujasusi nchini Marekani FBI kudukua simu aina ya Iphone iliotumiwa na muuaji wa San Bernardino. 

Cellebrite sasa imeieleza BBC kwamba inaweza kuingia katika simu yoyote ya smartphone. Lakini imekataa kusema iwapo inasambaza teknolojia hiyo kwa serikali za kiimla. 

Wiki iliopita kampuni hiyo ilialikwa katika hoteli ambayo maafisa wa polisi kutoka kote nchini Uingereza walionyeshwa vifaa na programu zinazoweza kutoa data ya simu za wahalifu.
Papa Francis akizungumza na Rais Kabila ndani ya maktaba yake.Papa Francis akiagana na Rais Kabila baada ya mazungumzo kumalizika.

VATICAN CITY: Papa Francis amekutana na kufanya mazungumzo ya faragha na Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mazungumzo hayo yalifanyika kwenye makazi ya Papa Francis yaliyoko jijini Vatican.


Kwenye mazungumzo hayo Rais Kabila amesema atahakikisha anafanikisha mazungumzo ya pande zote zinazokinzana nchini Congo yamalizike kwa amani.

Kwenye mazungumzo hayo yaliyochukua dakika 20, Papa Francis hakwenda kusalimiana na mgeni wake huyo kwenye chumba maalum cha wageni maalum na kumsubiri kwenye maktaba yake.

Vatican wamesema Papa Francis amesisitiza ni lazima mazungumzo ya amani yafanyike baina ya serikali na wapinzani ili kuliepusha taifa hilo kuingia kwenye machafuko.

 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli akitembelea bandari ya Dar es salaam leo Septemba 27, 2016 akiwa ameongozana na Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano Profesa Makame Mbarawa, Katibu Mkuu Uchukuzi i Dkt Leonard Chamriho na uongozi wa Bandari
 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli akitembelea bandari ya Dar es salaam leo Septemba 27, 2016 akiwa ameongozana na Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano Profesa Makame Mbarawa, Katibu Mkuu Uchukuzi i Dkt Leonard Chamriho na uongozi wa Bandari
 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli akitembelea bandari ya Dar es salaam leo Septemba 27, 2016 akiwa ameongozana na Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano Profesa Makame Mbarawa, Katibu Mkuu Uchukuzi  Dkt Leonard Chamriho na uongozi wa Bandari.
 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli akitembelea bandari ya Dar es salaam leo Septemba 27, 2016 akiwa ameongozana na Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano Profesa Makame Mbarawa, Katibu Mkuu Uchukuzi i Dkt Leonard Chamriho na uongozi wa Bandari
 
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli akitoa mapendekezo  kwa  Kampuni ya Ushushaji Shehena ya makasha  Bandarini ya Tanzania International Container Terminal (TICTS)
 
 
 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli akipata maelezo kutoka kwa  Meneja wa Kitengo cha Kontena wa  Kampuni ya Ushushaji Shehena ya makasha  Bandarini ya Tanzania International Container Terminal (TICTS)  Bw. Donald Talawa  alipotembelea bandari ya Dar es salaam leo Septemba 27, 2016 
 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli akipata maelezo kutoka kwa Mhandisi Mary Mhayaya kuhusu  uthibiti wa kiwango cha mafuta yanayoingia nchini  kutoka kwenye meli (Oil Flow Meter) katika bandari ya Dar es salaam leo Septemba 27, 2016 
 
 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli akipata maelezo kutoka kwa Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano Profesa Makame Mbarawa kuhusu zoezi la  uthibiti wa kiwango cha mafuta yanayoingia nchini  kutoka kwenye meli (Oil Flow Meter) katika bandari ya Dar es salaam leo Septemba 27, 2016 
 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli akipata maelezo kutoka kwa Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano Profesa Makame Mbarawa kuhusu zoezi la  uthibiti wa kiwango cha mafuta yanayoingia nchini  kutoka kwenye meli (Oil Flow Meter) katika bandari ya Dar es salaam leo Septemba 27, 2016 
 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli akikagua sehemu ya kupimia kiwango cha mafuta yanayoingia nchini  kutoka kwenye meli (Flow Meter) katika bandari ya Dar es salaam leo Septemba 27, 2016 
 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli akikagua sehemu ya kupimia kiwango cha mafuta yanayoingia nchini  kutoka kwenye meli (Flow Meter) katika bandari ya Dar es salaam leo Septemba 27, 2016 
 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli akitoa maelekezo  kuangalia sehemu ya kupimia kiwango cha mafuta yanayoingia nchini  kutoka kwenye meli (Flow Meter) katika bandari ya Dar es salaam leo Septemba 27, 2016 
 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli akiongozwa na Mhandisi Mary Mhayaya kuhusu akikagua mtambo wa  uthibiti wa kiwango cha mafuta yanayoingia nchini  kutoka kwenye meli (Oil Flow Meter) katika bandari ya Dar es salaam leo Septemba 27, 2016 
 
 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli akipata maelezo kutoka kwa Mhandisi Mary Mhayaya kuhusu  chumba cha mitambo ya  uthibiti wa kiwango cha mafuta yanayoingia nchini  kutoka kwenye meli (Oil Flow Meter) katika bandari ya Dar es salaam leo Septemba 27, 2016 
 
 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli akipata maelezo ya chumba cha ukaguzi wa mizigo (scanner) inayoingia nchini  katika bandari ya Dar es salaam leo Septemba 27, 2016 
 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli akipata maelezo ya chumba cha ukaguzi wa mizigo (scanner) inayoingia nchini  katika bandari ya Dar es salaam leo Septemba 27, 2016 
 Wafanyakazi wa bandari ya Dar es salaam wakimlaki kwa furaha  Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli alipofika kuongea nao baada ya kutembelea bandari ya Dar es salaam leo Septemba 27, 2016 
 
 Mwenyekiti wa Wafanyakazi wa Bandarini Bw.  Mashaka Karume akieleza baadhi ya changamoto wanazokabiliana nazo mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli alipotembelea bandari ya Dar es salaam leo Septemba 27, 2016
 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli akiongea na wafanyakazi wa bandari baada ya kutembelea bandari ya Dar es salaam leo Septemba 27, 2016
 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli akiongea na wafanyakazi wa bandari baada ya kutembelea bandari ya Dar es salaam leo Septemba 27, 2016
 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli akiongea na wafanyakazi wa bandari baada ya kutembelea bandari ya Dar es salaam leo Septemba 27, 2016
  Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli akiongea na wafanyakazi wa bandari baada ya kutembelea bandari ya Dar es salaam leo Septemba 27, 2016 
  Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli akiongea na wafanyakazi wa bandari baada ya kutembelea bandari ya Dar es salaam leo Septemba 27, 2016 
 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli akiongea na wafanyakazi wa bandari baada ya kutembelea bandari ya Dar es salaam leo Septemba 27, 2016 
 Wafanyakazi wa bandari ya Dar es salaam wakimsikiliza   Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli alipofika kuongea nao baada ya kutembelea bandari ya Dar es salaam leo Septemba 27, 2016 
 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli akiaga baada ya kuongea na wafanyakazi wa bandari baada ya kutembelea bandari ya Dar es salaam leo Septemba 27, 2016
 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli akiwaaga  wafanyakazi wa bandari baada ya kutembelea bandari ya Dar es salaam leo Septemba 27, 2016
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli akiwapungia mkono kuwaaga  na wafanyakazi wa bandari baada ya kutembelea bandari ya Dar es salaam leo Septemba 27, 2016

Spika wa Bunge Mhe Job Ndugai akiwasili Mjini Zanzibar kwa kutumia Boti wakati alipofanya ziara ya kutembelea Baraza la Wawakilishi mapema leo Septemba 2016.
Spika wa Bunge Mhe Job Ndugai akisalimiana na Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar Mhe Zuberi Ali Maulid (katikati) alipowasili katika Ofisi za Baraza la Wawakilishi Zanzibar. Kushoto ni Naibu Spika wa Baraza hilo Mhe Mgeni Hassan Juma.
Spika wa Bunge Mhe Job Ndugai (kulia) akizungumza na Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar Mhe Zuberi Ali Maulid (katikati) na Naibu Spika wa Baraza hilo Mhe Mgeni Hassan Juma wakati alipowatembelea.
Spika wa Bunge Mhe Job Ndugai (wa tatu toka kulia) akifuatilia kikao cha Baraza la Wawakilishi Zanzibar wakati alipowatembelea. Wapili kulia ni Spika wa Baraza hilo Mhe Zuberi Ali Maulid na wa kwanza kulia ni Naibu Spika wa Baraza hilo Mhe Mgeni Hassan Juma.
Spika wa Bunge Mhe Job Ndugai kiwasalimia Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar alipotambulishwa wakati wa kikao cha Baraza hilo.
Spika wa Bunge Mhe Job Ndugai (katikati) akiwa katika picha ya pamoja na Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar Mhe Zuberi Ali Maulid (kulia) na Naibu Spika wa Baraza hilo Mhe Mgeni Hassan Juma (kushoto).
Spika wa Baraza la Wawakilishi Mhe Zuberi Ali Maulid akimuelezea jambo Spika wa Bunge Mhe Job Ndugai wakati wa ziara hiyo.

Kiongozi wa chama cha ACT-Wazalendo, Zitto Kabwe (katikati) akizungumza jambo katika hafla hiyo.
zitto-kabwe-3-001Mwenyekiti wa Shirikisho la Vyama vya Watu Wenye Ulemavu, Aneth Gerano (kulia) akizungmza jambo mbele ya mgeni rasmi.
zitto-kabwe-4-001Zitto akiangalia baadhi ya bidhaa zilizozalishwa na watu wenye ulemavu katika uzinduzi huo wa Wiki ya Viziwi katika viwanja vya Biafra Kinondoni Dar.
zitto-kabwe-5-001Mtaalam wa teknolojia, habari na mawasiliano (TEHAMA) ambaye ni bubu (kushoto) akimweleza Zitto namna wanavyokabiliwa na changamoto. Aliye na maiki (kulia) ni mkalimani.zitto-kabwe-6-001Baadhi ya wasiosikia waliofika katika uzinduzi huo.zitto-kabwe-1-001Zitto (katikati) akiwa katika picha na watu wenye ulemavu.
KIONGOZI wa chama cha ACT-Wazalendo, Zitto Kabwe, amesema walemavu ni watu muhimu na wanaopaswa kuthaminiwa katika jamii kwani wakiwezeshwa wanaweza kushiriki kikamilifu katika kujenga uchumi wa taifa.
Ameyasema hayo leo katika viwanja vya Biafra, Kinondoni jijini Dar es Salaam, ambapo alikuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa Wiki ya Viziwi Kimataifa inayoanza leo hadi Septemba 30 mwaka huu.

Katika uzinduzi huo, Mwenyekiti wa Shirikisho la Vyama vya Watu Wenye Ulemavu, Aneth Gerano, alisema wiki hiyo huonesha bidhaa mbalimbali zinazofanywa na walemavu kupitia taasisi zao na kuieleza serikali changamoto zinazowakumba.

Gerano alimkabidhi Zitto hotuba yake ili kuzifanyia kazi changamoto walizozisema walemavu wakati atakapokuwa bungeni.

Naye Zitto baada ya hotuba hiyo alisema hana sababu ya kuhitaji kujua watu wenye ulemavu ni watu wa aina gani kwani yeye amelelewa na mama yake mlemavu enzi za uhai wake ambapo anazijua sababu mbalimbali wanazokabiliwa nazo.

Alisema yeye kama mbunge anapaswa kupaza sauti za watu walemavu ili zisikike kupitia nguvu za wabunge na serikali kuzifanyia kazi. Shughuli za wiki hii ya watu wasiosikia, zinaenda sambamba kuelekea maadhimisho ya siku ya watu wenye ulemavu mbalimbali nchini inayotarajiwa kufanyika Desemba 3 mwaka huu.

JIUNGE NA ST MARY'S INT'L SCHOOLS

JIUNGE NA ST MARY'S INT'L SCHOOLS