VIDEO: NDOTO: CHRISTINA SHUSHO - WHO DO YOU THINK YOU ARE?